12

Mučedníci a pronásledovaní členové Německého řádu v době národního socialismu a komunismu

Provincie Slovinsko

Ve slovinské provincii bylo umučeno celkem 10 členů řádu: 3 faráři, 2 kaplani, 2 laičtí bratři, 2 novici a 1 provinciál.

Z celkového počtu 24 bratří jich bylo 10 násilně zabito (počty se mohou v některých pramenech částečně lišit, protože z válečných let nejsou k dispozici žádné evidence stavu členů řádu; nejmladší bratři ještě v roce 1938 v řádu nebyli a někteří jiní bratři již v posledních válečných letech zemřeli). Počet členů slovinské provincie bratří v roce 1938 činil: 16 kněží, 5 noviců kleriků, 3 laičtí bratři, 1 laický novic a dále 20 seminaristů.

 1. P. Anselm Polak, narozen 8.4.1883 v Životicích (Schönstein) na Moravě, řádové sliby 14.9.1905, vysvěcen na kněze 14.7.1910, byl provinciálem slovinské provincie a farářem v Miklavži u Ormože (Friedau). Během své cesty na návštěvu uvězněného kněze byl vzat do vazby okupačními vojáky. Ve vězení byl krutě mučen a 17. října 1942 byl ve věku 59 let v koncentračním táboře Jasenovac zavražděn. Byl zařazen do seznamu slovinských mučedníků.
 2. P. Norbert Klement, narozen 6.8.1910 v Trutnově v Čechách, řádové sliby 8.9.1930, vysvěcen na kněze 25.3.1934, byl vikářem v Metliku (Weisskrain). Původně byl sympatizantem partyzánů, kvůli jejich násilí a zvěrstvům se však přidal na stranu Bílých gard. Proto ho partyzáni zajali a nepředstavitelným způsobem mučili; zaživa mu z břicha vyrvali vnitřnosti. Dne 29. listopadu 1942 ve věku 32 let ho partyzáni v Drage u Suchor (Weisskrein) zavraždili.
 3. P. Jvan Salmič, narozen 4.2.1914 v Race, řádové sliby 8.9.1933, vysvěcen na kněze 7.7.1940, byl vikářem v Vinici (Weisskrein). Přestože byl velmi mladý, byl u lidí respektován a jako duchovní správce velmi oblíben. Dne 13. listopadu 1943, ve věku 29 let ho partyzáni v Suchoru blízko jeho farnosti zákeřně přepadli, krutě mučili, a následně ho položivého zahrabali do země. Byl zařazen do seznamu slovinských mučedníků.
 4. P. Rajner Erklavec, narozen 26.9.1893 v Moste u Lublaně, řádové sliby 7.9.1914, vysvěcen na kněze 2.11.1919, byl členem rady provincie, farářem v Semiči (Weisskrain). Zavražděn partyzány 30. srpna 1944 ve věku 51 let. Přes nebezpečí smrti se přimlouval a modlil za příslušníky své farnosti, kteří měli být zavražděni. Byl zařazen do seznamu slovinských mučedníků.
 5. P. Guido Krisch, narozen 14.5.1883 v Riegu u Gottschee (Koševska Reka) v Kraňsku, řádové sliby 13.9.1903, vysvěcen na kněze 15.7.1907. V roce 1941 zmizel poté, co byl německými vojáky odveden z nemocnice v Novo Celje. Datum a místo smrti je neznámé.
 6. Fr. Marjan Ogrinc, narozen 7.3.1914 v obci Ponova Ves, řádové sliby 13.7.1935, byl laickým bratrem a zahradníkem v kláštěře v Lublani. Přidal se na stranu Bílých gard, v roce 1945 ve věku 31 let byl bez soudního procesu popraven komunisty v obci Kočevski Rog, přesné datum smrti není známo. Původně utekl s tisíci bílými gardisty do Korutan, odtud pak byl spojenci poslán zpět do Jugoslávie a vydán komunistům, kteří ho nakonec tragicky zavraždili. (Pozn.: Po druhé světové válce na začátku května 1945 uprchlo 17 tisíc slovinských civilistů a členů domobrany před komunistickým Titovým režimem do Viktringu u Klagenfurtu a utábořilo se na několik týdnů v uprchlickém táboře na Viktringském poli. Jedenáct tisíc členů domobrany bylo v květnu a červnu 1945 násilně repatriováno do Jugoslávie. Na pěší cestě zpět a v internačních táborech byla většina z nich zavražděna příslušníky jugoslávské národní armády. Toto “zúčtování" slovinských vojáků vešlo do slovinské historie jako "drama ve Viktringu").
 7. Fr. Gabrijel Novak, narozen v roce 1922 v Lublani, byl laickým bratrem, zámečníkem a kostelník v klášteře v Lublani. Také on byl u Bílých gard; v roce 1945 ve věku 22 let se na konci války hlásil u nových komunistických úřadů a nikdy se odtud nevrátil zpět; datum a místo smrti není známo.
 8. Fr. Vojteh Jože Weiss, narozen 14.6.1923 v Loka u Černomelj, byl studentem teologie. Přidal se k Bílým gardám a po konci války byl v obci Kočevski Rog v květnu 1945 ve věku 23 let zavražděn komunisty; přesné datum smrti není známo.
 9. Fr. Vladimir Vekoslav Butkovič, narozen 20.6.1922 v Šentjanž na Dolenjskem, byl klerikem, noviciát započal 10.6.1943 a brzy nato byl donucen vstoupit do Bílých gard. Také on byl odeslán zpět z Viktringu v Korutanech a poté v květnu 1945 ve věku 23 let komunisty zavražděn; místo i datum smrti je neznámé.
 10. P. Valerijan Učak, narozen 3.8.1883 v Cirknica v Kraňsku, řádové sliby 14.9.1902, vysvěcen na kněze 12.7.1906, stal se provinciálem a komturem. Po zrušení a vyvlastnění kláštera v Lublani (Křižanke) byl uvězněn a 19. června 1949 byl národní vládou odsouzen ke třem letům vězení. S cílem potupit a ponížit ho, byl přes noc zavřen v jedné cele s prostitutkou. Poté co byl při krutém mučení poraněn v oblasti kyčlí a nelidským způsobem ošetřen v nemocnici, byl poslán do psychiatrické kliniky v Lublani, kde pouhé dva měsíce po odsouzení za nelidských podmínek zemřel ve věku 66 let.

Nesmíme zapomenout ani na utrpení zbylých spolubratří, kteří téměř všichni bez výjimky museli strávit mnoho let ve vězení; jako např. B. P. Alfons Klemenčič.

Také sestry Německého řádu ze Slovinska museli krutě trpět, zatímco jejich klášter byl vyvlastněn, společenství řádu zrušeno a jednotlivé sestry byly donuceny se vrátit do civilního života.

Počet členek slovinské provincie sester v roce 1938 činil: 51 sester, 5 novicek, 6 postulantek.

Provincie Československo

Počet členů československé provincie v roce 1938:

Bratři: 31 kněží, 3 klerici, 1 novic, 2 laičtí bratři, 1 laický novic, 29 seminaristů; Konvent, 7 farářů, 2 kaplani.

Sestry: 294 sester, 14 novicek, 16 postulantek; Provinční dům Opava, Dům novicek Bruntál, 11 poboček.

 1. Sr. Irmagardis Šmucková, narozena 23.3.1884 v Klein-Elgoth ve Slezsku, řádové sliby 15.2.1905, byla učitelka ručních prací na odpočinku. V prosinci 1940 byla s ostatními pacienty ústavu pro nerovově choré poslána do koncentračního tábora Dachau a zde byla ve věku 56 let zavražděna plynem.
 2. P. Heribert Kluger, narozen 25.7.1883 v Neuzechsdortu ve Slezsku, řádové sliby 15.9.1903, vysvěcen na kněze 29.6.1905, byl členem generální rady, učitelem náboženství na gymnáziu a správcem nemocnice v Bruntále. Nejprve byl odstraněn kvůli své kritice režimu ze školství, poté internován a ve věku 64 let poslán do koncentračního tábora Dachau, kde byl 18. ledna 1945 zavražděn.
 3. P. Dr. theol. Ing. agr. Stanislaus Dostál, narozen 24.8.1872 v Přaslavicích na Moravě, řádové sliby 11.10.1896, vysvěcen na kněze 26.6.1899, byl členem slovinské provincie, proboštem v kláštěře Metlika. Po válce a vyhnání velmistra povolán zpět do vlasti a jmenován provinciálem. Stal se farářem v Dolní Loučce a dne 26. srpna 1949 byl ve věku 77 let nalezen zavražděný na poli, okolnosti jeho smrti nebyly nikdy vysvětleny.
 4. P. Walther Horny, narozen 18.5.1903 v Bruntále, řádové sliby 18.9.1923, byl vikářem na Andělské hoře. Dvakrát přišel do koncentračního tábora v Dachau, šťastnou náhodou přežil a byl na konci války osvobozen americkými vojsky.

Zapomenuto nesmí být ani utrpení zbylých spolubratrů a spolusester v komunistickém režimu, kteří zcela neoprávněně a protizákonně strávili mnoho let ve vězení a koncentračních táborech. Jako poslední profesní bratr československé provincie zemřel 15. dubna 1964 P. Lambert Seidl, probošt v Opavě. Posledním knězem-familiárem, který zastupoval řád do konce komunistického režimu byl P. Jindřich Stuchlík, který zemřel 9. června 1997.

Mnoho musel vytrpět velmistr Robert Schälzky (narozen 13.8.1882 v Ryžovišti na Moravě, řádové sliby 15.9.1903, vysvěcen na kněze 29.7.1907, velmistrem zvolen 24.3.1936, opatská benedikce 29.3.1936). Také on byl těžce zkoušen: vystěhován ze své rezidence v zámku Bruntál, internace do hájovny Wiedergrün, zrušení řádu v době nacionálního socialismu, vyvlastnění veškerého jmění a domů, snahy o restituce po konci války, vyhnání, nový začátek za nepříznivých okolností ve Vídni, vybudování provincie bratrů a sester v Německu, na svobodě omezován okupačními zónami a těžkým onemocněním srdce, zemřel v klášteře v Laně 26. ledna 1948.

Provincie Jižní Tyrolsko

 1. P. Polykarp Obkircher, narozen 11.2.1889 v Prösels u Völs, řádové sliby 27.8.1907, byl farářem ve Wangen. Kvůli svým postojům a kritice národního socialismu ve svých kázáních byl poslán do Dachau. Provinciálu P. Magnusi Hagerovi se podařilo zamezit jeho převozu do Dachau a P. Polykarp zůstal vězněn v několika věznicích Jižního Tyrolska.
 2. P. Christoph Haser, narozen 9.4.1883 v Aich v Bavorsku, řádové sliby 8.12.1903, vysvěcen na kněze 25.6.1907, byl kurátem v Pawigl u Lany. Kvůli kázání kritizujícímu národní socialismus byl na cestě z Pawigl do Lany zatčen se slovy: "Nyní jsi zatčen ty svinský knězi". Stejně jako P. Polykarp zůstal díky pomoci provinciála Magnuse pouze ve vazbě.

(Informace o slovinských mučednících byly sestaveny podle údajů Sr. Jošefy Ogulin OT, z Ljutomere)