10

Číst dál: Oslavy 770 let města Polná

dne 25.8. 2012 členové Německého řádu přijali pozvání od města Polná a zúčastnili se víkendových oslav. Ty se v městě Polná pořádali k příležitosti 770 let od první písemné zmínce o městu. Tato se vyskytuje v konfirmační listině ze 7. července 1242, kdy král Václav I. potvrdil darování Jana I. z Polné, syna Zbyslava z Bratčic, Řádu německých rytířů; Jan I. z Polné daroval Řádu vsi Drobovice, Přibyslavice, Samoplesy, Vršce, část Vinař, patronátní právo kostela v Polné a dvě vesnice s příslušenstvím zvané Jankov.

V rámci těchto oslav byla slavnostně ukončena dva roky trvající rekonstrukce děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie a otevření prvního církevního muzea na Vysočině. Současně také proběhl sraz rodáků.

V sobotu v 10:30 byla sloužena slavnostní mše svatá celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou, který pronesl velmi povzbudivé a inspirující kázání za což mu patří upřímné Pán Bůh zaplať. Ve 14:00hod. se konal slavnostní průvod městem, jehož se zúčastnili i naši členové, jako s trochou nadsázky řečeno "nejstarší rodáci".

Číst dál: Oslavy 770 let města PolnáČíst dál: Oslavy 770 let města Polná

 

Dne 3.září bude za účasti pana velmistra v prostorách Církevního gymnázia Německého řádu slavnostně otevřena a vysvěcena nově zbudovaná kaple Panny Marie a bude zahájen nový školní rok.

 

Svátek Povýšení sv. Kříže je hlavním svátkem v Německém řádu a slaví se 14.září. Behem letošní oslavy proběhne současně setkání kandidátů a familiářů Německého řádu. Program započně v pátek večer a bude pokračovat v sobotu ráno. Celá oslava pak vyvrcholí veřejnou mší svatou v sobotu 15.9. ve 14:00hod v kostele sv. Gothrda na Bouzově. Při mši svaté bude navíc slavnostně požehnán nově zrestaurovaný věžní kříž, který byl zničen vichřicí v květnu tohoto roku. Na slavnost přijalo pozvání řada významných hostů.

Celá oslava bude uzavřena koncertem duchovní hudby v 16:00hod.

Informace pro účastníky:
- místo konání: kostel sv. Gotharda, Bouzov -> GPS: N 49° 42.26105', E 16° 53.44862'

- čas bohoslužby: 14:00hod. (kněží albu, familiáři OT malý ornát, příslušníci ostatních rytířských řádů patřičný předepsaný oděv)

- koncert duchovní hudby: kostel sv. Gotharda 16:00hod.

Harmonogram setkání familiářů:
Pátek 14.9.

-  18:00     příjezd účastníků občerstvení
-  18:30     společný přesun na „Taliánku“ - modlitba křížové cesty
-  20:00     večeře
-  21:00     slavnostní nešpory
-    adorace (plus příležitost ke svátosti smíření, duchovní impuls)

Sobota 15.9.
-  8:00       ranní chvály v kostele sv. Gotharda
-  8:30       snídaně
-  10:00     představení a přijetí kandidátů na FamOT
-  12:00     oběd
-  14:00     slavnostní mše svatá s požehnáním opraveného věžního kříže
-  16:00     koncert duchovní hudby

Číst dál: Mše sv. za velmistra EvženaŘímskokatolická farnost Bouzov a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na mši svatou slouženou u příležitosti výročí narození velmistra Evžena - obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

Čas bohoslužby - neděle 20.5.2012, v 9:15hod.

Mše svatá bude obětována za arcivévodu Evžena Habsburského a jeho rod.

 

Dne 21.4.2012 proběhla na Svatém Hostýně pouť familiářů a familiářů-kandidátů u příležitosti svátku řádového patrona svatého Jiří. V dopoledních hodinách byla odsloužena mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Na tomto místě patří vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať bratrům jezuitům za umožnění odsloužení mše svaté a za velmi milé přijetí a pohoštění na faře. Dopoledne se ještě familiáři pomodlili společně křížovou cestu.

Fotografie ze setkání (pořídil pan T. Both)
Číst dál: Bailiva familiářů Německého řádu vás srdečně zve na
Slavnost naší milé Paní od Německého domu
v Jeruzalémě - slavnost založení Řádu
Vzpomínkový den na rodiče našich Bratří a Sester

Slavnou mši svatou v sobotu 4.2.2012
8:00h, chrám sv. Mořice, Olomouc

Při mši sv. vzpomeneme výročí úmrtí P. H.Klugera OT (+18.1.1945, Dachau)
a sr. I.Šmuckové OT (+1940, Dachau);
obětí nacistické zvůle

Všichni příznivci našeho řádu jsou srdečně zváni


Paralelně také proběhne tradiční setkání familiářů a kandidátů Německého řádu.
Program:

Pátek
20:00 - nešpory v prostorách Gymnázia Německého řádu v Olomouci
20:30 - páteční večerní program

Sobota
8:00 - mše sv. v kostele sv. Mořice v Olomouci
11:00 - přednáška na duchovní téma
11:30 - ohlédnutí za minulým rokem
12:00 - Anděl Páně
13:00 - společný oběd
15:00 - modlitba růžence, závěrečné požehnání
Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena HabsburskéhoŘímskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na Nový rok 1.1.2012 na slavnostní bohoslužbu ke cti Panny Marie, Matky Boží.
Mše svatá bude sloužena za arcivévodu Evžena 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Mše svatá bude sloužena v neděli 1.1.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 11:00hod.

Po mši svaté proběhne na místní faře novoroční setkání familiářů a příznivců Německého řádu.


Ve Číst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého řádudnech 14. - 15. 10. 2011 se koná setkání familiářů a kandidátů Německého řádu.

Setkání proběhne v Olomouci v prostorech gymnázia Německého řádu.

Setkání započne v pátek ve 20:00 hodin společnými nešporami. 
Sobotní program:
8:00 - mše sv. s ranními chválami.
10:00 - přednáška na duchovní téma.
11:00 - diskuzní fórum pro rok 2012.
12:00 - anděl Páně, společný oběd.
14:00 - prohlídka zrekonstruovaných částí budovy gymnázia.
15:00 - modlitba růžence, závěrečné požehnání.

Všichni familiáři a kandidáti jsou srdečně zváni.