04

Číst dál: Slavnost na BouzověŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu uspořádali v neděli 29. Prosince 2013 v 10.30 hod. na Bouzově v kostele sv. Gotharda slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. Velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.  Stalo se tak při příležitosti výročí jeho úmrtí před 59 roky ( *21.5.1863 Židlochovice na Moravě † 30.12.1954 Merano).

Mši svatou sloužil P. Metoděj Hofman OT, vzácný zahraniční host jáhen Fr. Karl Pemsl OT z Frankfurtu n. M. a z nedalekých Loštic pak P. Pavol Kavec CM. Fr. Karl Pemsl je mimo jiné vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity. Slavností ráz této bohoslužby na Bouzově umocnila slavná „Česká mše vánoční“ (Hej mistře) autora Jakuba Jana Ryby v podání scholy Gaudium z Václavova (s výpomocí zpěváků z Horních Studének, přátel ze Zábřeha a z Rapotína). „Rybovka“ je dodnes uznávaná jako tzv. vánoční rodinné stříbro všech Čechů. Tato česky psaná skladba popisující zvěstování Kristova narození a příchod pastýřů k jesličkám, vznikla v roce 1796 a prostřednictvím opisů se velice brzy rozšířila do českých zemí. Pro svou radostnou a svěží atmosféru byla, a dodnes stále je, velice srozumitelná a přístupná široké veřejnosti.

Kostel byl zcela zaplněn a po skončení této mše svaté a po prohlídce místního betlému čekalo Číst dál: Slavnost na Bouzověna návštěvníky občerstvení v podobě teplého čaje, podávaného s hlučínskými koláčky a speciální edicí napečených perníčků s malovaným emblémem EH (Evžen Habsburský). Pro téměř čtyřicet účinkujících pak familiáři Německého řádu ve spolupráci s místními farníky připravili na faře pohoštění v podobě teplého guláše, kávy, řádového piva a vánočního cukroví.

Pozn.: Arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30. prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Jeho ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu dne 6. ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku (hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko). Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského (1558-1619). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů.

Pavel A. Nenkovský

Fotogalerie

 

Jako každý rok v adventním čase se vedení školy Církevního gymnázia Německého řádu sešlo s metropolitou moravským a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.
Ten si vyslechl, kam se škola během uplynulého roku nejen v oblasti duchovní posunula. Upřímnou radost pak projevil nad tím, že se škole daří oslovovat stále větší množství potenciálních studentů. Na závěr více než hodinového, velmi příjemného setkání škole požehnal do dalšího snažení.

Číst dál: Setkání s arcibiskupem Janem

Výroční zasedání generálních představených katolické církve
27.- 29.11.2013

Číst dál: Velmistr Bruno Platter u papeže FrantiškaOd středy do pátku ke konci listopadu zasedalo v Římě sdružení mužských generálních představených katolické církve. Sto dvacet řeholních představených, z nichž většina má své sídlo v Římě, vyslyšelo pozvání předsedy, jezuitského generála P. Adolfa Nicoláse, včetně velmistra Německého rádu Abt. Bruno Plattera. Mužské řády katolické církve počítají celosvětově 190.000 členů, z nichž je 135.000 řeholních kněží a 55.000 laických bratrů. Řeholníci jsou, dle papeže Františka, důležitými charismatickými a prorockými hlasateli Kristova poselství v našem světě. Vedle rozjímání, modlitby a duchovní služby provozují řády v souladu s jejich příslušným poselstvím a speciálním charismatem školy, univerzity a vzdělávací zařízení všeho druhu, domovy dětí, mládeže, pro postižené, domovy důchodců, nemocnice
a bezpočet forem léčebných a terapeutických zařízení. Pečují o uprchlíky a bezdomovce a často jsou také, jak to formulovat papež, činní na okraji společnosti.Číst dál: Velmistr Bruno Platter u papeže Františka

Třídenní setkání vyšších představených se konalo na téma: “Papež František;zva pro Leadership podle evangelia." Smyslem a účelem bylo nejprve pátrat po impulsech, které vycházejí pro řeholníky od papeže Františka a hledat cesty jejich proměny do vlastních komunit. Řeholní představení strávili s papežem celé páteční dopoledne v exklusivním rozhovoru, což má jistě velmi zvláštní a privilegovaný význam...


Přinášíme článek převzatý ze stránek řádového gymnázia:

Zážitky shrnuly Eliška Barotová a Denisa Rendová.

Tak jsme se vrátili z Vídně. Bylo to náročné, ale i přes ranní čekání na autobus, dlouhou cestu a prodírání se do centra Vídně to stálo za to.

Nejdříve jsme navštívili Velmistra Německého řádu Bruno Plattera. Ten nás velmi příjemně překvapil. Čekali jsme vážného, muže beze smyslu pro humor, ale jeho reakce na naši návštěvu byla přátelská. Setkali jsme se zkrátka s člověkem, který je komunikativní, otevřený, vtipný a energický.

Po příjemné návštěvě jsme nelenili a pokračovali dalšími zajímavými místy, mimo jiné klenotnici Německého řádu, zabírající více než dvě místnosti, Stephansdomem s neobvykle barevnou střechou nebo Hofburgem.

Co nemohlo chybět na závěr, byly nákupy a vyhlášená atmosféra vídeňských vánočních trhů. Aby to bylo dokonalé, budeme si ovšem muset příště „objednat“ i sníh a mráz, který se letos nedostavil. S plnými taškami a žaludky jsme spokojeni nasedli do autobusu a vyrazili zpět směr Olomouc.

Číst dál: Exkurze do Vídně: Studenti druhého ročníku CGNR navštívili pana Velmistra i vánoční trhy ve Vídni

http://cgnr.cz/index.php/cs/skola/archiv-novinek/168-exkurze-do-vidne-druhaci-navstivili-velmistra-i-vanocni-trhy

Číst dál: Mše svatá za arcivévodu EvženaŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).


Mše svatá bude sloužena v neděli 29.12.2013 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod.


Při mši svaté zazní Rybova Česká mše vánoční (Hej mistře).

 

V sobotu, dne 16. listopadu 2013, se v prostorách Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie Jeruzalémské.
Celá akce započala v devět hodin ranními modlitbami a poté následoval stanovený program: zpráva z mezinárodního setkání kandidátů a familiářů Německého řádu ve Vídni a nabídka projektu zdravotnických kurzů pro spolupráci s Lazariánskou pomocí. V poledních hodinách se všichni přítomní zúčastnili oběda, po němž se konalo zasedání Bailivy a zasedání nadačního fondu. Setkání bylo ukončeno společnou mší svatou k oslavě svátku svaté Alžběty, po níž proběhla ještě závěrečná, asi hodinová diskuze.

Fotogalerie

Lubomír Macek

Člen generální rady, vikář velmistra, duchovní vůdce Familiářů Německého řádu, spirituál na Církevním gymnáziu Německého řádu , farář ve Farnosti Bouzov a excurendo v Měrotíně a Bílé Ltotě   P. Metoděj R. Hofman OT.
Léčit, Pomáhat, Bránit.

Video

 

Provedena aktualizace a přidány nové články v sekci MÉDIA....

 

Číst dál: Kněžské svěcení P. Jakuba Jírovce OTV soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J.E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, spolubratra jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze. Koncelebroval velmistr Abt. Bruno Platter. Duchovní prožitek umocnil hudební doprovod řádové Církevní konzervatoře z Opavy. Slavnosti se zůčastnili mimo jiné spolubratři z české a rakouské provincie, sestry z Trnavy a familiáři Německého řádu.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné příjemné pohoštění, které probíhalo ve velmi přátelském duchu. Bylo též místem pro formální i neformální setkávání. K milé atmosféře přispěla i cimbálová muzika z jižní Moravy.

V podvečer se pak ve farním kostele konaly slavnostní nešpory. Následně uděloval P. Jakub Jirovec OT všem přítomným své novokněžské požehnání.

Fotogalerie z oslavy

L.Macek

Familiáři Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko ve spolupráci s Lazariánskou pomocí zajistili vytvoření 50 ks tzv. „dekontaminačních balíčků“, určených jak dobrovolníkům, kteří se podílí na odstranění povodňových škod, tak i pro osoby, které byly touto živelnou katastrofou přímo postiženy.

Balíček byl vytvořen na základě zkušeností z povodní na Moravě a zásahu Sborů dobrovolných hasičů letos v Praze. Jeho účelem je zajistit dostatečnou ochranu zasahujících před infekcí, uchovat v dobrém stavu pokožku během sanačních prací a v případě poranění zajistit okamžité ošetření rány. Na zadní straně je popis obsahu a účel jeho použití. Obsahem je materiál nejvyšší možné kvality ověřené v podmínkách Zdravotnické záchranné služby.