01

Číst dál: Smuteční oznámeníS vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme,
že Pán života a smrti k sobě povolal

Mgr. Ivana Lugera

emeritního ředitele
Církevního gymnázia Německého řádu a Církevní konzervatoře Německého řádu,
nositele čestného záslužného kříže Německého řádu za jeho dlouholetou obětavou práci na poli vzdělání,
kolegu a kamaráda.

Zesnul v pondělí 18. ledna 2021
ve věku 65 let.

S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.

R. I. P.

Parte

 

Živé vysílání začne v 9:00 hod. Pokud se vám neobjeví obraz, aktualizujte stránku prohlížeče!!

Záznam bohoslužby k 625. výročí posvěcení řádového kostela sv. Alžběty ve Vídni.

16.9.2020

   Na svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol, se v Opavě na Církevní konzervatoři Německého řádu konala výjimečná slavnost. Konzervatoř oslavila 20-té výročí svého založení a přivítala ve svých prostorách nový výjimečný hudební nástroj.
   Celá slavnost započala v 9 hod. děkovnou mší svatou za uplynulých dvacet let fungování konzervatoře. Bohoslužbu celebroval generální opat Německého řádu, velmistr P. Frank Bayard OT. Slavnostní ráz celé mše umocnil umělecký doprovod studentského pěveckého sboru a gregoriánské scholy konzervatoře. V závěru mše svaté udělil pan velmistr přítomnému emeritnímu řediteli Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě Mgr. Ivanu Lugerovi čestný záslužný kříž Německého řádu za jeho dlouholetou obětavou práci na poli vzdělání.
   Po slavnostní mši se přítomní hosté a studenti odebrali do auly školy, kde se odehrál druhý vrcholný bod dne. V aule čekalo na požehnání koncertní křídlo Mistrál, které je „vlajkovou lodí“ firmy PETROF. Tento unikátní hudební nástroj, jediný svého druhu v Opavě a širokém okolí, získala škola díky štědrému daru firmy MTX GROUP a.s. Po té co jej pan velmistr slavnostně požehnal, se koncertní křídlo rozezvučelo pod rukama pedagogů konzervatoře MgA. Terezy Zatloukalové, Mgr. Kamily Chmelové a MgA. Alexandra Starého, kteří zde provedli hudební skladby P. Ebena, F. Chopina a J. Brahmse. Koncert uzavřel komorní orchestr konzervatoře pod vedením MgA. Kremeny Pešakové.
   V rámci oslav mohli návštěvníci shlédnout i trvale instalovanou výstavu k 830. letům historie řádu Německých rytířů na kůru školní kaple sv. Kříže. Celý slavnostní den ukončilo společné pohoštění v prostorách školy i školního dvora, při kterém příjemně podmalovali atmosféru svým jazzovým vystoupením studenti 3. ročníku se svou kapelou. Celá akce se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu a z nového koncertního nástroje mají všichni upřímnou radost.

Emeritní ředitel Mgr. Ivan Luger přebírá záslužný kříž od pana velmistra Franka Bayarda OT

Velmistr německého řádu
Abt. Frank Bayard, OT.
si vás dovoluje pozvat na mši svatou, při které složí své časné řeholní sliby
Fr. Ignatius Kubík OT.

Sobota 26. 09. 2020,
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
V 11,00 hodin.

 

Srdečně zveme na oslavnu 20. výročí založení naší  Církevní konzervatoře Německého Řádu v Opavě za účasti J. Exc. P. Franka Bayarda OT velmistra Německého řádu.

16.9.2020 v 9:00 hod.
mše svatá v řádovém kostele sv. Kříže v Matiční ulici, Opava.

 

Sobota 15.8.2020

"nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku" je citát, který se asi nejvíce hodí k dnešnímu dni. V době kdy se ve světě boří sochy je jiná socha postavena. Ke cti Matce Boží jako poděkování za ochranu a pomoc! Byl to silný zážitek. Nejsilnější pak asi okamžik vidět, jak po slavnosti klečí věřící na schodech sloupu a modlí se a prosí Matku Boží o pomoc. Mater Dei, ora pro nobis!!

Foto: Lubomír Macek, Člověk a víra
Text: Lubomír Macek FamOT

 

V den slavnosti, v sobotu 15. srpna 2020, v 10,00 hodin dopoledne, ve Farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni (okres Opava, farář P. Vladimír Pavlík), byla sloužena, a to již s jistou tradicí, Slavnostní poutní mše svatá za živé i zemřelé členy Řádu německých rytířů a za všechny příchozí poutníky.
Mši svatou celebroval P. Paed.Dr. Mgr. Štefan Bednár OT, kněz a pedagog Řádu německých rytířů za účasti jednoho familiáře a jednoho kandidáta, přičemž téměř všichni ostatní členové Řádu se účastnili slavnosti – Svěcení Mariánského sloupu v Praze.
Foto: © Milan Pchálek, Člověk a víra.
Text: Tomáš Petr Both FamOT

 

Slavnost sv. Jiří, 24.4.2020

 

Číst dál: Slavnost sv. Jiří - živé vysíláníV pátek na slavnost sv. Jiří bude v 17:00 h. přenášena živě neveřejná mše svatá z řádového kostela sv. Gotharda na Bouzově. Sv. Jiří je druhým hlavním patronem Německého řádu (Řádu německých rytířů).
Živý přenos je možno shlédnout na www.farnost-bouzov.cz
Při této mši svaté bylo zvykem, že jsme za obvyklých podmínek v řádovém kostele mohli získat plnomocné odpustky. V současné době to platí při sledování přímého přenosu této mše svaté z řádového kostela popř. z kostela zasvěceného sv. Jiří, kdy podle instrukcí apoštolské penitenciárie, můžeme dosáhnout stavu posvěcující milosti upřímnou lítostí a na svatém přijímání můžeme mít duchovní účast. Svatou zpověď pak vykonáme fyzicky, až to bude možné vzhledem k současným podmínkám.