12

Marie, matka Ježíšova, žila osaměle a vzpomínala s láskou na svého ukřižovaného syna. Když uplynulo dvanáct let, zjevil se ji anděl s palmovou ratolestí a oznámil ji, že ve třech dnech opustí tento svět a odebere se k milovanému synovi, který ji už dychtivě očekává. Marie tu zprávu uvítala, přála si však ještě před smrtí vidět Jana, kterého přijala za syna, i ostatní apoštoly. 

Svatá panna Marie JeruzalémskáJejí přání se vyplnilo. Ať byli kdekoliv, byli apoštolové zázračnou mocí přeneseni v oblaku před Mariin dům. Shromáždili se kolem jejího lůžka a vyčkávali s rozžatými lampami, až nastane chvíle, kterou anděl zvěstoval. Kolem třetí hodiny noční se nebesa otevřela a zjevil se Kristus v celé slávě, obklopený anděly a patriarchy. Mariina duše šťastně opustila tělo a vzlétla do synovy náruče. Ježíš vyzval apoštoly, aby Mariino tělo pohřbili v údolí zvaném Josefat a vyčkali tři dny na jeho příchod. Ve stanovený den se jim zjevil, provázen archandělem Michaelem, a zavolal svou matku jménem. Ona pak vyšla z hrobu a zástup andělů ji odnesl do nebes.