04

patroni a světci

Jako samostatná postava mívá Alžběta v ruce džbán a chléb, u nohou žebráka. Velmi četné jsou scény z jejího života: ošetřuje nemocné, manžel, který ji chtěl kárat, že uložila žebráka do vlastní postele, nachází na lůžku Ukřižovaného. Od 15. století se objevuje výjev, jak se chléb, který nese chudým, zázračně mění v růže. 

Legendární sv. Jiří Drakobijce, je nejčastěji zobrazován právě při svém zápase s drakem, ve skupinách světců se někdy objevuje jen jako rytíř s bílou korouhví, na níž je červený kříž. Další scény z jeho života, zahrnující především nejrůznější typy mučení, jsou méně časté. Sv. Jiří je patronem Anglie, rytířstva a četných evropských měst. 

Marie, matka Ježíšova, žila osaměle a vzpomínala s láskou na svého ukřižovaného syna. Když uplynulo dvanáct let, zjevil se ji anděl s palmovou ratolestí a oznámil ji, že ve třech dnech opustí tento svět a odebere se k milovanému synovi, který ji už dychtivě očekává. Marie tu zprávu uvítala, přála si však ještě před smrtí vidět Jana, kterého přijala za syna, i ostatní apoštoly.