05

článek uveřejněný 11. září 2012 na stránkách sumpersko.net

Velmistr Bruno Platter: " ..každý má mít nějaké ideály, ale musí zůstat realistou".