18

Mladá fronta Dnes, 21. dubna 2008

Olomouc - Ranní modlitby, jednotné oblečení nebo povinné hodiny náboženství. Tak si většinou lidé představují výuku v církevních školách. Realita je však jiná. Dokazuje to i nové olomoucké Církevní gymnázium německého řádu, které vzniklo přeměnou z Moravského reálného gymnázia.

Každý student, který na podzim zasedne do jeho lavic, dostane namísto roucha svůj notebook s učebnicemi v elektronické podobě. Také se již nebude muset bát, že jej někdo vyvolá nečekaně. Ústní zkoušení totiž na této škole probíhá pouze ve zkouškovém období. 

"Pomalu přecházíme na nový způsob výuky s maximálním využitím výpočetní techniky. Například jsme zrušili klasické ústní zkoušení a hodnocení žáků. Zkoušet se bude pouze ve zkouškovém období a studenti budou přesně vědět, z čeho. Takže se nebude moci stát, že by učitel mohl žáka,vykoupat' na něčem, co se neprobíralo," říká ředitel gymnázia Ivan Luger. 

To, že se škola stala církevním gymnáziem, podle něj neznamená, že bude určena pouze věřícím. "Jsme otevřeni všem uchazečům," doplnil ředitel. Podle něj i přes změnu gymnázia na církevní školu nebude povinná výuka náboženství či povinná účast na mších. 

Lehce pozměnit by se tak měl podle něj pouze dějepis, který bude rozšířen o dějiny německého řádu a dějiny církve obecně či výuku etické i estetické výchovy, která využívá příkladů z oblasti výtvarného umění k výkladu obsahu bible. 

Ředitel: Chceme vybudovat elitní a prestižní školu Podle Lugera se škola změnila především proto, aby obstála v konkurenci mezi ostatními gymnázii. "Od roku 1995 se podmínky pro soukromé školy rapidně zhoršují, takže mnohé z nich pouze přežívají. Pokud za sebou nemají kapitál, nemohou ostatním školám konkurovat," dodává ředitel. To byl i případ Moravského reálného gymnázia. Proto se jeho vedení rozhodlo oslovit církevní instituce s nabídkou spolupráce. Nakonec se domluvili právě s německým řádem. 

"Dík jejich podpoře se tak již u nás neplatí školné a to je poznat i na počtu přihlášek, kterých bylo letos mnohem víc. Navíc řád hodlá v nejbližší době investovat do rozšíření a rekonstrukce prostor školy, včetně jejího vybavení," doplnil ředitel. 

Podle zástupce německého řádu Roberta Ráce je výhodou nového církevního gymnázia, že má pouze sto osmdesát studentů. "Můžeme se tak zaměřit na individuální výuku studentů a díky našim kontaktům na rakouské, italské a německé univerzity jsme jim schopni nabídnout pokračování studia i jinde než v České republice. Pokud tedy budou chtít," vysvětluje Rác, podle kterého škola podobného zaměření v Olomouci zatím chyběla. 

Ředitel Luger dodává, že by chtěl z církevního gymnázia nyní vybudovat elitní a prestižní školu. "Díky silnému ekonomickému zázemí německého řádu máme pro to všechny předpoklady," doplnil. 

* Změna na gymnáziu Školu převzal německý řád Moravské reálné gymnázium převzal řád německých rytířů. Ten se vyvinul ze špitálního bratrstva brémských kupců, založeného roku 1190. V roce 1198 byl přeměněn na řád rytířský. V současné době v České republice používá oficiální název Německý řád a sídlí v Opavě. Většina jeho činnosti se zaměřuje na provoz a podporu zdravotnických a sociálních zařízení, provozuje v Opavě konzervatoř. Největší pozornost je věnována majetkoprávním sporům s Českou republikou o majetek řádu zkonfiskovaný komunistickým Československem. 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Morava 

Roman Helcl