17

Právo, 16. dubna 2008 

Rozhovor s náměstkem ministra kultury Jaromírem Talířem (KDU-ČSL)

* Majetek, který církev žádá fyzicky či finančně vrátit, byl oceněn na 134 miliard korun. Jak jste k této cifře dospěli? 

Od samého začátku bylo jasné, že nemůže jít o výčtový zákon, ale že to bude ocenění politickou dohodou, pro kterou připravíme co možná nejpřesnější doklady. Vycházeli jsme z podkladů, které ministerstvo shromažďovalo v roce 2004 k výčtovému zákonu. Další podklady jsme dostali od Lesů ČR a vojenských lesů. Měli jsme evidenci od církví. Tím jsme se dostali k výměrům lesů, zemědělské půdy a vodních ploch. Problém při ocenění byl v tom, že se ten majetek nachází v různých oblastech republiky a je v různém stavu. Je rozdíl mezi lesem vytěženým, který potřebuje investice, a lesem, který se dá těžit. Při ocenění jsme vycházeli ze studií ministerstva zemědělství, ale museli jsme do toho promítnout skutečnost, že v roce 1948 řada pozemků ležela blízko obcí a dnes se z toho staly pozemky stavební a jejich hodnota se změnila. Nechali jsme si vypracovat studii, která vzala v úvahu, kde pozemky dnes leží, bonitu půdy a tak podobně. Oni nám zpracovali... 

* Kdo oni? 

Mám pocit, že to dělal inženýr Karel Štícha. 

* Ale to je přece hlavní ekonom katolické církve. Kdo zaručil státu, že si ceny nenadsadili? 

Materiál vypracovalo ekonomické oddělení církevního odboru s přispěním inženýra Štíchy a Karla Fojtíka z Ekumenické rady církví. My jsme tu studii konzultovali s ministerstvem zemědělství a financí i Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky a nakonec jsme ty průměrné ceny přijali. A akceptovalo to jak ministerstva zemědělství i financí. Musím ale připomenout, že to byla nakonec rozhodla politická dohoda. 

* Opozici připadají průměrné ceny za zemědělskou půdu 45 korun za metr či 27 korun za metr lesa nadhodnocené. 

Když byla sociální demokracie u vlády, tak připravovala výčtový zákon. A podle mého máme nižší ceny, než jak to odhadovali oni. 

* V roce 2005 vznikla koaliční dohoda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU o restituční tečce, z které vyplývalo, že církve získá rentu na 50 let v hodnotě jedné miliardy ročně plus inflace. 

To nevím čí byla dohoda. 

* Vy jste byl v koaliční komisi, která to připravovala. 

To byl takový debatní klub. Já si vzpomínám na jinou dohodu z vlády ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU , která je podobná té dnešní s výjimkou, že nebudou naturální restituce pro řády. Já opozici neberu, že říká, že jsme tu cenu natáhli, ale já mám čisté svědomí, že jsme to objektivizovali, jak jsme nejlépe uměli. 

* Mezi bývalým majetkem církví je asi tři tisíce budov, které jsou ohodnoceny na 44 miliard korun. Jak ty se ocenily? 

To je otázka. Jak chcete ocenit nějakou chaloupku a jak kroměřížský zámek? 

* Já to nedělal. 

Vypočítala se průměrná cena. 

* Zákon počítá s tím, že majetek řádům a kongregacím bude vydávat pouze stát. Co když během let změnil bývalý majetek majitele? 

Majetek, který není v rukou státu, církev nemůže požadovat. 

* V případě Německého řádu byla velká část majetku prodána do soukromých rukou. Řád na majitele podal žaloby a víceméně nemovitosti zablokoval. 

Na to nemám odpověď. 

* Minulý týden lidovecký ministr pro legislativu Cyril Svoboda uvedl, že podle restitučního zákona bude moci Metropolitní kapitula svatého Víta požádat o pražskou katedrálu. 

To je jeho výklad. Já mohu říci, že je to obecný předpis, který neřeší jednotlivosti. 

* Katedrála je docela význačná jednotlivost. Vy jste byl u všech jednání, o katedrále se tam nemluvilo? 

My jsme všechny teze konzultovali s právní kanceláří, která nám řekla, že jestli chceme napsat obecný předpis, tak není dobré tam vložit výjimky. Podle mého soudní spor okolo katedrály by měl doběhnout. 

* Pokud bude schválen zákon, podle kterého by měl stát splácet církvím šedesát let 83 miliard, i s úroky tedy celkem 270 miliard, dojde k odluce státu od církve? 

Je otázka, co je odluka? Jakmile skončí 20leté přechodné období, tak stát církvím přestane přispívat na provozní výdaje, jako jsou platy či jiná režie (1,3 mld. ročně, každý rok pokles o 5 % až k nule). Pokud ale církev požádá o kulturní památku a bude chtít příspěvek, bude zařazena do programu jako ostatní vlastníci.

Oldřich Danda