13

Právo, 9. dubna, 2008

Velmistr německého řádu Bruno Platter napsal premiérovi Mirku Topolánkovi. V otevřeném dopise ho žádá, aby řád nebyl vynechán z restitucí církevního majetku. Němečtí rytíři, jak se jim říká, léta vedou spory se státem o hrady Bouzov, Sovinec, zámek Bruntál, lázně Karlova Studánka, 15 tisíc hektarů lesa a o další majetek na severní Moravě. 

'Dovolím si na Vás, vážený pane předsedo vlády, apelovat v tom smyslu, aby nebyl německý řád ve svých oprávněných nárocích z připravovaného restitučního zákona vyloučen, a aby tak nedošlo ke spáchání další velké křivdy,' napsal velmistr. Návrh zákona počítá s tím, že zaregistrované řády a kongregace římskokatolické církve budou moci požádat o vydání majetku, který je nyní ve vlastnictví státu. Budou ale muset doložit, že nemovitosti vlastnily v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Řád přitom přišel o majetky už před druhou světovou válkou, kdy mu je zabavili nacisté a řád rozpustili. Po válce majetek zabral čs. stát. Řád se ale začal o majetek soudit. V roce 1948 tehdejší Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí, jimiž se majetek řádu převáděl do rukou státu, jako nezákonná a neodůvodněná. Verdikt však nebyl kvůli nástupu komunistů nikdy řádu ani úřadům doručen. O majetek na severní Moravě se němečtí rytíři začali soudit znovu v 90. letech. Zatím bezúspěšně. 

Na řadě je soud 

Řád nyní chce, aby byly v zákonu jasně definovány majetkové křivdy a že o majetek může žádat i ten, komu bylo ve vymezeném období znemožněno domáhat se vlastnického práva. 'My máme strach, že přijde soudce a řekne, kde to v tom zákonu je? Vy jste to v roce 1948 nevlastnili, a proto na to nemáte nárok,' řekl Právu zástupce české provincie řádu Metoděj Hofman. 

Podle Jakuba Kříže z církevního odboru ministerstva kultury zákon obecně pamatuje i na to, že někomu bylo znemožněno domáhat se vlastnického práva, ale že nemůže rozsoudit dosavadní spor. 'My jsme napsali zákon obecně a vztahy ke konkrétním osobám musí vyřešit moc soudní,' podotkl Kříž. Dodal, že pokud budou rytíři chtít udělat nějakou změnu, musí se obrátit na některého z poslanců, aby podal pozměňovací návrh. 

O církevních restitucích by měl v nejbližších týdnech začít jednat parlament. Návrh zákona počítá s tím, že církvím se místo dvou třetin nevráceného majetku vyplatí 83 miliard, což v 60letém splátkovém kalendáři znamená s úroky 270 miliard korun. Zbývající třetina majetku bude fyzicky vrácena katolickým řádům a kongregacím. Pokud zákon projde v parlamentu, budou mít řeholníci rok na to, aby se o majetek přihlásili. Zákon však kritizují sociální demokraté a komunisté. Výhrady mají i někteří poslanci ODS. 

Německý řád se prohlašuje za pokračovatele řádu německých rytířů, vzniklého jako špitální řád v roce 1190 za třetí křížové výpravy. Velmistr řádu sídlil až do roku 1939 v Bruntále.Oldřich Danda