09

Haló noviny, 9. dubna 2008

PRAHA - Německý řád se už řadu let neúspěšně domáhá vrácení svého údajného majetku v ČR. Včera na tiskové konferenci zkusili jeho 'předáci' za podpory svých advokátů přesvědčit novináře o tom, že je nutné zpřesnit vládou navrhovaný zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Ten sám o sobě je děsivý, neboť nabízí církvím miliardy korun 'odplaty'. 

Řádu v něm však chybí definice majetkové křivdy, která má být podle něj zákonem napravena. Právní zástupci řádu uvedli, že podle posledních jednání s ministerstvem kultury by na majetek řádu měl zákon pamatovat. Obávají se však možného různého výkladu zákona, který by mohli uplatňovat soudci. Bojí se totiž práva. 'Byli jsme ujištěni (rozuměj - ministerstvem kultury - pozn. redakce), že je nám dáno legislativní cestou se domáhat svého majetku,'řekl sekretář velmistra řádu Robert Rác. Možné tahanice se soudem se však řádu nelíbí, požaduje, aby navrhovaný zákon nedával soudům žádnou možnost jakýchkoli vlastních výkladů. Německý řád se prohlašuje za pokračovatele Řádu německých rytířů, vzniklého jako špitální řád v roce 1190 za třetí křížové výpravy. Podrobně se k jeho historii vrátíme v nejbližších dnech... Teď jen naznačme, oč řádu jde. Ano, o majetek v řádu několika miliard korun:15 tisíc hektarů lesa, Státní lázně v Karlově Studánce, národní kulturní památky hrad Bouzov a Sovinec, zámek v Bruntále atd.

(km, jan)