20

média

REGION OPAVSKO
ročník 10,číslo 5,
9. února 2016

Číst dál: Německý řád pronásleduje sudba antikatolicismu a antiněmectví

 
Řád pronásleduje sudba antikatolicismu a antiněmectví.

Když před téměř sto lety vznikalo samostatné Československo, stály u jeho kolíbky také sudičky antikatolicismu a antiněmectví. Jejich sudba pronásleduje Řád německých rytířů dodnes, napříč nacistickými, komunistickými a demokratickými režimy. Řád, který byl založený již roku 1190 a jehož centrem se po husitských válkách stala Opava, měl být poprvé zbaven svého majetku právě vzniklou Československou republikou. Nucenou správu zrušily až mezinárodní instituce v roce 1925. Řád se přesto později při nástupu fašismu zachoval k nové republice loajálně, patřil mezi Hitlerovy odpůrce, koncem třicátých let poskytl zdarma své pozemky u Hrabyně k obranným účelům a Československu půjčil peníze na výstavbu pohraničního opevnění. Bunkry jsme ale vydali bez boje a Protektorát Řádu přinesl nejen zkonfiskování majetku, ale také pronásledování, věznění, popravy nebo vraždy jeho příslušníků. O konfiskaci majetku Řádu se snažila také první poválečná vláda, tentokrát na základě Benešových dekretů. Rovněž neuspěla, byť mnozí z přeživších členů Řádu byli jako občané německé národnosti odsunuti. Rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1948 o neplatnosti konfiskace už ale nemohlo být po komunistickém puči naplněno. A členy Řádu opět čekalo, tak jako celou církev, pronásledování, perzekuování a věznění. Boj proti restitucím, které mají po roce 1989 vrátit komunisty ukradený majetek původním vlastníkům, znovu rozvířil protikatolické nálady, v případě Řádu německých rytířů opět spojenými s protiněmeckou rétorikou. V devadesátých letech si demokratická vláda České republiky dokonce najala ke zjišťování informací proti Řádu německých rytířů šéfa opavského Klubu českého pohraničí, tedy organizace, kterou v tu samou dobu její ministerstvo vnitra zařadilo ve výroční zprávě mezi extrémistické organizace. Církevní restituce se stávají vyhroceným předvolebním tématem. Na billboardech KSČM a ČSSD se objevují tlustí klerikové, kteří společně s šéfem Sudetoněmeckého krajanského sdružení nenasytně sahají po pytlích peněz, jež nám poctivým občanům chtějí ukrást, na plakátu ČSSD se dokonce skví u obrázku Hradčan slogan Nedáme hrad Vatikánu. Je možno se divit Řádu německých rytířů, že se obává účelových manipulaci s majetkem, na který si dělá nárok, a chce se proto pro posouzení zákonnosti jeho převodu ze státu na kraj obrátit na nezávislý soud? Před několika týdny skončila Tříkrálová sbírka, organizovaná Charitami České republiky, jejichž zřizovatelem je právě církev. Sbírka je rok od roku úspěšnější a nezhatily ji ani různé proticírkevní kampaně, například ta, která před dvěma lety lidi nabádala: nedávejte jim nic, chtějí nás tak jako tak okrást v restitucích. Je nadějné, že veřejnost se podobnými populistickými útoky na nejnižší pudy závisti nedává strhnout. A bylo by hezké, kdyby to zvládla i při posuzování nároků Řádu německých rytířů.

Článek na několika stranách pojednává o čtyřech rytířských řádech působících v ČR. 

Více se dočtete v týdeníku Květy 7/2015. Zde článek o našem Řádu a jeho působení.

Číst dál: Týdeník Květy 7/2015 - Jak dnes žijí rytíři

 

Vyšší rozlišení obrázku (1026x1002)...

 

1. Rytíři mají plán, jak získat majetky. Kvůli Benešovým dekretům budou muset znovu k soudu

Skóre:

0.73

Název:

Rytíři mají plán, jak získat majetky. Kvůli Benešovým dekretům budou muset znovu k soudu

Zdroj:

iHNed.cz

Datum:

20.11.2013

Zpracováno:

21.11.2013 04:48:47

Číslo:

324

Rubrika:

zpravy.ihned.cz

Autor:

Vladimír Šnídl

Odkaz:

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61262770-rad-nemeckych-rytiru-kvuli-restitucim-k...

ISSN:

1213-7693

Jazyk:

cz

Oblast:

Internet - Zpravodajství

Zkratka oblasti:

YZ

Zkratka zdroje:

YZDC

Identifikace:

YZDC20131120010051

ProfilID:

ISA

Klíčová slova:

řád (6), německých (4), rytířů (4), Německý (4), řádu (3), Německého

OTÁZKA: „Ministerstvo kultury musí žádost Německého řádu zamítnout, nemá podle mě jinou možnost," tvrdí Roman Váňa v rozhovoru pro Olomoucký deník. Proč si to myslíte?
ODPOVĚĎ: Na ten majetek se zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, často nesprávně uváděn jako restituční, prostě nevztahuje, protože byl zabaven Benešovými dekrety a před rokem 1948. Zákon nerozlišuje, jestli byl majetek zabaven správně nebo nesprávně.
REAKCE: Pan poslanec zde neustále ignoruje rozhodnutí nejvyššího správního soudu, které bylo vydáno dvakrát a to jednou v únoru 1948 a podruhé v prosinci 1948 (po puči) a jenž ruší jakékoliv úkony které by směřovaly ke konfiskaci.Toto rozhodnutí bylo doručeno Ministerstvu zemědělství, čímž nabylo právní moci.

OTÁZKA: Řád ale argumentuje rozhodnutím Nejvyššího správního soudu z roku 1948, který uznal, že konfiskace byla neplatná.
ODPOVĚĎ: Ano, i tak ale zůstáváme před rokem 1948, protože ten skutek se stal dřív. Pokud někdo říká, že použití Benešových dekretů na tento majetek bylo nesprávné, souhlasím s ním. Došlo totiž k duplicitní konfiskaci. Ten majetek už byl státní a znovu byl konfiskován. To samozřejmě nejde. Pokud pak akceptujeme rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 1948,