07

1.10.2022

 St.Josef

Sestry z Německého řádu v Laně oslavily oficiální otevření domu s pečovatelskou službou sv. JOSEF Meran v centru města s mnoha partnery projektu a stavby, pomocníky, zaměstnanci, seniory a čestnými hosty.

Provinciální představená s. Erentraud Gruberová přivítala početnou společnost, která se shromáždila v salónku Sky-Lounge v ST. JOSEF Merano. Poděkovala zejména zemským a městským úřadům, které dílo podpořily, propagovaly a doprovázely slovy i činy, výkonným pracovníkům řádové správy, především řediteli Seppu Hallerovi a správnímu řediteli Richardu Carottovi s jejich týmem, ředitelce ošetřovatelské péče Irene Platterové s jejím týmem a lékařskému řediteli primáři Dr. Christianu Wenterovi a lékařskému řediteli zdravotního střediska Prof. Dr. Alfredu Königsrainerovi. Upřímné poděkování patří také projektantům, technikům a firmám, kteří se s nadšením pustili do tohoto rozsáhlého projektu a s obrovským nasazením jej v nejtěžších dobách způsobených pandemií posunuli kupředu a dokončili.

J. E. velmistr Frank Bayard, který přijel z Vídně, ve svém proslovu poukázal na význam ST. JOSEF Meran jako "místo setkání", kde je hmatatelná a vnímatelná staletá myšlenka řádu "pomáhat a léčit", a na závěr udělil požehnání. Pochválil prozíravost sester Německého řádu v Laně, především odvahu emeritní provinciální představené s. Hiltraud Unterkalmsteinerové. Sestra Hiltraud se ze zdravotních důvodů nemohla oslav zúčastnit. Odpoledne byla v malém kruhu vyznamenána v pečovatelském domě ST. JOSEF Völlan zlatou čestnou medaili za mimořádné zásluhy.

Text a foto https://www.deutscher-orden.at/site/home/article/1329.html