05

31.12.2022 na den sv. Silvestra, papeže.

Papst Benedikt XVI. PapstBenedikt Papež Benedikt

Všemohoucímu Bohu se zalíbilo povolat zpět domů

Jeho Svatost
emeritního papeže Benedikta XVI.

v sobotu 31. prosince 2022
ve věku 96 let. 

Německý řád (Řád německých rytířů) truchlí s celou univerzální církví za ztrátu emeritního papeže, který v posledních letech v tichosti doprovázel církev svými modlitbami. Zároveň nás však utěšuje jistota, že je nyní v bezpečí v lásce toho, v něhož z hloubi srdce věřil a který mu nyní připravil příbytek v nebi.

Kéž je za nás všechny přímluvcem u Nebeského Otce.

R. I. P.