04

12.3.2022

Výstava je realizována u příležitosti 125 let od návštěvy arcivévody Evžena v Moravské Třebové, přičemž navazuje na článek Kachle pro arcivévodu Evžena deponované v Městském muzeu Moravská Třebová T. Thuna a L. Žákové publikovaný v Moravskotřebovských vlastivědných listech 27. Veřejnosti je představena osobnost arcivévody Evžena v souvislosti s Řádem německých rytířů a na základě archivních materiálů je popsána jeho návštěva v Moravské Třebové.

Prezentován je také významný soubor kamnových kachlů vyrobených na arcivévodovu zakázku pro hrad Bouzov šumperskou firmou Franz Rollepaz, který je deponován v moravskotřebovském muzeu. V souvislosti s těmito sbírkovými předměty je výstava doplněna o informace o této firmě a o její další výrobky zapůjčené z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Romantické repliky historických kamen pro hrad Bouzov se skládají z kachlů, jejichž předlohy tvořily reliéfy gotických a renesančních kachlů objevených během stavebních prací v areálu hradu na konci 19. a na počátku 20. století. Tyto předlohy, fragmenty gotických a renesančních kamnových kachlů, si návštěvníci na výstavě mohou prohlédnout, a to díky zápůjčce z Národního památkového ústavu. Tato instituce zapůjčila také Hauberrisserovy kresebné návrhy kamen.

Autoři výstavy:
Mgr. Tomáš Thun
Mgr. Lucie Žáková
Městské muzeum Moravská Třebová

ve spolupráci s:
Německý řád
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Národní památkový ústav – státní hrad Bouzov
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli