09

Před 15 lety odešel z tohoto světa náš spolubratr Petr Adam FamOT. Historik, knihovník, sběratel, nepřehlédnutelná osobnost, jenž se zapsala hluboko do srdcí svých přátel.
V sobotu 27.11. jsme si na hřbitově v Hradci Králové - Pouchově a následně při bohoslužbě v kapli sv. Klimenta na spolubratra Petra zavzpomínali a hlavně obětovali ze něj mši svatou. Slavnost doprovázelo krásné zimní počasí a vřelá přátelská atmosféra.
Děkujeme všem, kteří vzpomínkovou slavnost zajistili a pomohli s realizací. Děkujeme panu varhaníkovi za skvostný hudební doprovod a paní kostelnici Miladě Fejtkové za perfektní nachystání mše svaté.

 

Petr Adam se narodil 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil od roku 1998 jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada.

Byl také autorem publikace o knihovně Biskupství královéhradeckého a dvou knih o Řádu německých rytířů: Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku (2005). Připravoval publikaci o královéhradeckém biskupu Mořici Píchovi.

Byl familiářem Německého řádu.

Zrestaurování prostor a mobiliáře Trautmannsdorffské knihovny bylo posledním velkým projektem Petra Adama.
Cfr. PhDr. Petr Adam, FamOT zemřel 29. 11. 2006.