04

24.11.2018

V sobotu dne 24.11. proběhl vzpomínkový den na Cfr. Petra Adama FamOT, KLJ za přítomnosti zástupců dvou rytířských řádů, přátel a rodiny.
PhDr. Petr Adam byl familiář Německého řádu, vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel. Sepsal několik knih o historii Německého řádu.