02

17.11.2018

V srpnu se ve Vídni konala generální kapitula Německého řádu, na níž se měl opět po šesti letech volit velmistr. Tehdejší opat a velmistr Bruno Platter se z důvodu věku vzdal kandidatury na znovuzvolení. Třetí den zasedání generální kapituly byl zvolen nový velmistr P. Frank Bayard. Do úřadu nastoupil okamžitě po svém zvolení. V Německém řádu je funkce velmistra spojena s funkcí generálního opata, tři měsíce po volbě se tedy konala i opatská benedikce. Tu velmistr Frank Bayard přijal z rukou vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna.

Celá slavnost byla rozdělena do tří dnů. V pátek večer se konala vzpomínka na zemřelé členy řádu. Začala mší svatou v kapucínském kostele a pokračovala pobožností v Císařské hrobce pod kapucínským kostelem, kde na slavné vzkříšení vedle císařů a králů čeká i šest řádových velmistrů. Na závěr dne bylo připraveno přijetí v prostorách velmistrovského úřadu, kde se také odehrálo svěcení insignií nového velmistra - berle, prstenu a korporálu. Nové insignie nechali pro velmistra zhotovit familiáři Německého řádu.
Na druhý den se členové řádu a řada hostů z veřejného a církevního života sešli v Dómu sv. Štěpána k vlastnímu opatskému svěcení. Přítomni byli opati z dalších církevních řádů mimo jiné např. i velmistr křižovníků z Prahy. Na slavnost dorazil i vídeňský nuncius. Pontifikální mši svatou zahájil kardinál Christoph Schönborn vídeňský arcibiskup a čestný rytíř Německého řádu. Liturgické čtení bylo vybráno z Izaiáše 43; 1 „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“, které si nový velmistr zvolil jako své heslo „Noli timere - meus es tu“ – „neboj se – jsi můj“. Po kázání, ve kterém se kardinál Schönborn obrátil v osmi bodech s radami na velmistra, proběhlo vlastní svěcení na jehož závěru velmistr Frank obdržel mitru a berlu jako vnější znaky svého nového úřadu.

V neděli pak na slavnost řádové patronky sv. Alžběty sloužil nový velmistr svou první pontifikální mši svatou v hlavním řádovém sídle v kostele sv. Alžběty ve Vídni.
Z českých zemí se opatské benedikce účastnili kněží a familiáři Německého řádu. Doprovodili je zástupci z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Lubomír Macek FamOT