01

7.11.2014

17 birmovani Olomouc"Čaroděj ze země Oz říká, nahlédni do svého nitra a najdi sebe. Bůh říká, nahlédni do svého nitra a najdi Ducha svatého. První vás dostane do Kansasu. Druhý do nebe. Vyberte si."
(Max Lucado)

S tímto výstižným motem začínala pozvánka na první biřmování v historii Církevního gymnázia Německého řádu. Škola je zřizována familiáři Německého řádu a sídlí v moravské metropoli - Olomouci.

Dne 18.10.2014 se v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie u bratrů dominikánů konala slavná pontifikální mše svatá, při které velmistr Německého řádu Abt. Dr. Bruno Platter OT udílel svátost biřmování. Svátost přijalo celkem sedm biřmovanců. V krásném kázání pana velmistra zaznělo několik hlubokých a krásných myšlenek. Biřmovanci jsou volání jménem a jmenovitě personálně Bohem z Lásky obdarováni Duchem Svatým. Celou slavnost doprovodila velmi důstojně schola z řad studentů gymnázia. Školní schola tak velkou měrou přispěla k velmi rodinné a hluboké atmosféře, která slavnost doprovázela. Na závěr po slavnostním Te Deum a požehnání následovalo v radostné atmosféře vzájemné blahopřání a skupinové fotografování.

Fotogalerie