17

4.11.2014

VlajkaV Opavě, dne 27. září, se v Kapli Povýšení svatého Kříže Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské /sester Německého řádu/, konala slavná pontifikální mše svatá s investiturou nových familiářů Německého řádu. Při tomto liturgickém obřadu složili noví familiáři do rukou velmistra svůj řádový slib. Přebrali tak větší díl odpovědnosti za spásu svou a lidí, které jim Pán v jejich životě svěřil. A tak na přímluvu řádových patronů jim vyprošujme, aby rostli v lásce k bližním skrze službu chudým a nemocným, aby neochabovali v úsilí a před světem byli důstojným svědkem Kristova jména. Amen.

Liturgie byla sloužena v latinském jazyce. Liturgická čtení byla trojjazyčná, česky, německy, polsky, tedy jazyky, kterými Řád jako nanárodní společenství v daném regionu mluví. Celou liturgii skvostně doprovodil Svatocecilský sbor a orchestr z Olomouce, pod taktovkou Jana Gottwalda.

Fotogalerie