15

Slavnost sv. Jiří, 24.4.2020

 

Číst dál: Slavnost sv. Jiří - živé vysíláníV pátek na slavnost sv. Jiří bude v 17:00 h. přenášena živě neveřejná mše svatá z řádového kostela sv. Gotharda na Bouzově. Sv. Jiří je druhým hlavním patronem Německého řádu (Řádu německých rytířů).
Živý přenos je možno shlédnout na www.farnost-bouzov.cz
Při této mši svaté bylo zvykem, že jsme za obvyklých podmínek v řádovém kostele mohli získat plnomocné odpustky. V současné době to platí při sledování přímého přenosu této mše svaté z řádového kostela popř. z kostela zasvěceného sv. Jiří, kdy podle instrukcí apoštolské penitenciárie, můžeme dosáhnout stavu posvěcující milosti upřímnou lítostí a na svatém přijímání můžeme mít duchovní účast. Svatou zpověď pak vykonáme fyzicky, až to bude možné vzhledem k současným podmínkám.

 

SrdečČíst dál: Adventní koncertyně zveme na adventní koncerty:

Olomouc - 16.12.2019 v 17:00 hod. Kostel Panny Marie Sněžné

Opava - 18.12.2019 v 18:00 hod. Kostel sv. Vojtěcha

 

Účinkují:

Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Německého řádu, Opava. Smíšený pěvecký sbor, Dívčí sbor a Komorní orchestr konzervatoře

Sbor Církevního gymnázia Německého řádu, Olomouc.

 

Na programu:

Leopold Mozart, Karl Dietters von Diettersdorf a další…

Plakát Olomouc

Plakát Opava

V sobotu 16.11. proběhl v Opavě Řádový den - setkání řádových členů u příležitosti svátku řádové patronky sv. Alžběty. Kvůli revitalizaci konkatedrály se letos členové k bohoslužbě sešli v kostele svaté Hedviky, zbudované mezi lety 1933 - 1937 Německým řádem. Mši svatou hudebně doprovodili profesoři a studenti Církevní konzervatoře Německého řádu. Po mši svaté následovala přednáška otce děkana Czudeka o historii kostela následovanou vlastní prohlídkou s výstupem na věž kostela. Po prohlídce se členové Řádu přesunuli na městský hřbitov, kde proběhla pobožnost za zemřelé členy našeho řádového společenství.

16.11. - Řádový den, Opava

23.11. - Vzpomínkový den na cfr. Petra Adama FamOT, Hradec Králové

16.12. - Adventní koncert, kostel Panny Marie Sněžné Olomouc

29.12. - Mše sv. za velmistra Evžena, obnovitele hradu Bouzova, kostel sv. Gotharda Bouzov

Na slavnost Povýšení svatého Kříže, titulárního svátku našeho řádu, byl v bruntálském farním kostele během slavnostních nešpor přijat do noviciátu br. Šimon, který přijal řeholní jméno Ignác.
Přejeme mu na přímluvu řádových patronů mnoho Božího požehnání, potřebných milostí a darů Ducha svatého.
Foto: Lubomír Macek a Karel Peschke

 

Od 19. září do soboty 21. záři proběhlo v klášteře Hora Matky Boží v Králíkách duchovní cvičení familiářů Německého řádu. Exercicie vedli duchovní otcové P. Metoděj Hofman OT a P. Norbert Hnátek OT. 

 

V pátek 2.8.2019 se konalo poslední rozloučení se sr. Pavlou

 R.I.P.